Data publikacji : 2023-06-30

Konflikt jako wyzwanie dla rozwoju osobistego w grupie edukacyjnej

Abstrakt

Blokady komunikacyjne i mechanizmy obronne są naturalnym elementem relacji interpersonalnych między nauczycielami a uczniami, katechetami i katechizowanymi, a także między członkami zespołów dydaktyczno-katechetycznych. Uczestnicy tego typu interakcji mają wobec siebie różne oczekiwania, co z kolei może wywoływać opór pozostałych. Na ich konkretne doświadczenia składają się różne obserwacje, refleksje, a także tworzone pojęcia abstrakcyjne. Konflikty nie zawsze są złe. Według pedagogiki Gestalt sytuacje konfliktowe stanowią szansę na rozwój osobisty oraz na pogłębianie i podniesienie wartości relacji całej grupy. Pedagogika Gestalt wykorzystuje metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych poprzez zrozumienie i analizę własnych emocji, śladów pamięciowych, reakcji i postrzegania sytuacji konfliktowej. Znajomość mechanizmów oporu i metod Gestalt służących pokonywaniu blokad komunikacyjnych może stać się przydatnym narzędziem dla członków danej grupy (zwłaszcza dla początkujących nauczycieli i nauczycieli-mentorów) sprzyjającym budowaniu lepszej jakości relacji. Z kolei, lepsze relacje w zespole, przekładają się na sukces w pracy.

Słowa kluczowe:

konflikt, pedagogika Gestalt, rysunek, werbalizacja, mentoringSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Kraner, D. (2023). Konflikt jako wyzwanie dla rozwoju osobistego w grupie edukacyjnej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP