Opublikowane: 2022-11-08

Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście encykliki Laudato Si’

Andrzej Papuziński
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki filozoficznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.05

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę porównawczą filozofii zrównoważonego rozwoju oraz filozofii Laudato Si’. Na początku części pierwszej wydobyto specyfikę filozofii zrównoważonego rozwoju zrekonstruowanej na podstawie dokumentów ONZ, omówiono ją z perspektywy filozofii polityki i etyki. W dalszych partiach tej części scharakteryzowano filozofię Laudato Si’ i omówioną ją z perspektywy nauki społecznej Kościoła. W części drugiej skupiono uwagę na kluczowych założeniach obu teorii filozoficznych. Szczegółowo omówiono i porównano takie przesłanki, jak holizm i godność człowieka.

Słowa kluczowe:

filozofia zrównoważonego rozwoju, nauka społeczna kościoła, holizm, godność człowieka, godność osoby ludzkiej

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Papuziński , A. (2022). Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście encykliki Laudato Si’ . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(1), 57–68. https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.