Opublikowane: 2022-11-09

Model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego: holistyczne i analityczne podejście do badania środowiska szkolnego

Aleksandra Tłuściak-Deliowska , Urszula Dernowska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.09

Abstrakt

Na podstawie przeglądu różnych, mniej lub bardziej zaawansowanych, opracowań teoretycznych i badawczych dotyczących kultury szkoły, można stwierdzić, że naukowe podejścia do tego zagadnienia cechuje swego rodzaju heterogeniczność. Intencją autorek jest zwrócenie uwagi na trudności związane z badaniem kultury szkoły. Autorki zaprezentowały opracowaną przez siebie procedurę badawczą jako egzemplifikację sposobu poradzenia sobie z tymi trudnościami w kontekście całościowego badania kultury szkoły. Podstawą do opracowania tej procedury był model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego, który zapewnił w miarę jednolite ujęcie tego, co w odniesieniu do kultury organizacji pojawia się w różnych tradycjach badawczych.

Słowa kluczowe:

kultura szkoły, klimat szkoły, efektywność szkoły, metodologia badań, środowisko szkolne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tłuściak-Deliowska , A., & Dernowska, U. (2022). Model kultury szkoły La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego: holistyczne i analityczne podejście do badania środowiska szkolnego . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 39(1), 105–117. https://doi.org/10.21852/sem.2018.1.09

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.