Opublikowane: 2022-12-06

Zmartwychwstanie Jezusa. Aspekt gramatyczny. Przykład z J 20,1-10

Roman Mazur
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.02

Abstrakt

Artykuł ma na celu uwypuklenie gramatycznych aspektów opisu zmartwychwstania Jezusa. Wstępna prezentacja wybranej konstrukcji składniowej ukazuje pewną prawidłowość w używaniu czasowników wybranych do przedstawienia zmartwychwstania Jezusa: ἐγείρω i ἀνίστημι. Czasownik ἀνίστημι został wybrany, by ukazać zmartwychwstanie Jezusa własną mocą. Przykład z J 20,1-10 wskazuje na możliwe rozumienie zmartwychwstania Jezusa własną mocą, wskazując na niewielki element: „zwiniętą chustę”. Analiza bowiem czynności zwijania chusty opisanej w stronie biernej, łączy się z działającym podmiotem wyrażonym właśnie czasownikiem ἀνίστημι, który z kolei dotyczy działającego Jezusa. Może to być zarazem przykład doskonałej zgodności w działaniu Boga Ojca i Syna. Nie zmienia to faktu, że zmartwychwstanie pozostaje ciągle, jak w J 20,1-10, kwestią wiary kolejnych uczniów.

Słowa kluczowe:

zmartwychwstanie Jezusa, wiara, Ewangelia według św. Jana, złożona chusta

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Mazur, R. (2022). Zmartwychwstanie Jezusa. Aspekt gramatyczny. Przykład z J 20,1-10. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 25–41. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.