Opublikowane: 2022-12-15

Nowa ewangelizacja w kontekście wybranych zagadnień współczesnej kultury i komunikacji

Adam Parszywka
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.05

Abstrakt

Nowa ewangelizacja to zapał przeżywania wiary przekazywanej społecznościom nieświadomych jeszcze Dobrej Nowiny. Współcześni ewangelizatorzy, dla których wzorem jest Święty Paweł, powinni podejmować działania na obszarze „współczesnych areopagów” – wielkich aglomeracji miejskich oraz głosić Ewangelię także za pomocą środków komunikacji, z jakich korzysta dzisiaj szeroko rozumiana kultura. Przed nową ewangelizacją stoją dwa główne zadania: aktualizacja form przekazu do współczesnego języka komunikacji, a także kształtowanie kultury w zgodzie z Ewangelią; tworzenie kultury chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe:

nowa ewangelizacja, kultura, komunikacja, przemiany

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Parszywka, A. (2022). Nowa ewangelizacja w kontekście wybranych zagadnień współczesnej kultury i komunikacji. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 75–86. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.