Data publikacji : 2022-12-15

Nowa ewangelizacja w kontekście wybranych zagadnień współczesnej kultury i komunikacji

Dział: Z problematyki teologicznej

Abstrakt

Nowa ewangelizacja to zapał przeżywania wiary przekazywanej społecznościom nieświadomych jeszcze Dobrej Nowiny. Współcześni ewangelizatorzy, dla których wzorem jest Święty Paweł, powinni podejmować działania na obszarze „współczesnych areopagów” – wielkich aglomeracji miejskich oraz głosić Ewangelię także za pomocą środków komunikacji, z jakich korzysta dzisiaj szeroko rozumiana kultura. Przed nową ewangelizacją stoją dwa główne zadania: aktualizacja form przekazu do współczesnego języka komunikacji, a także kształtowanie kultury w zgodzie z Ewangelią; tworzenie kultury chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe

nowa ewangelizacja ; kultura ; komunikacja ; przemiany


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Parszywka, A. (2022). Nowa ewangelizacja w kontekście wybranych zagadnień współczesnej kultury i komunikacji. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 75-86. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.05

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie