Data publikacji : 2022-12-23

Miłość do Boga w wybranych tekstach staropolskich dla licealistów. Refleksje na marginesie podręczników do kształcenia kulturowo-literackiego dla szkół średnich

Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej

Abstrakt

Problematyka realizacji egzystencji ludzkiej w sferze sacrum zajmuje szczególne miejsce w dorobku literackim wieków dawnych. Celem artykułu jest budowanie namysłu wokół obrazu miłości do Boga utrwalonego w poezji dawnej, omawianej na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Ważna w tym aspekcie jest refleksja nad rolą i wartością obcowania z sacrum obecnym w kształceniu literackim i życiu codziennym współczesnych licealistów. W związku z tym na podstawie analizy propozycji rozwiązań metodycznych zawartych w obudowie dydaktycznej wybranych wierszy staropolskich określono kierunki projektowania refleksji o miłości poprzez analizę i interpretację wybranych wierszy oraz zaproponowanych działań lekcyjnych, mogących wspierać budowanie i pogłębianie miłości współczesnych nastolatków do sacrum, którym może być m.in. Bóg, drugi człowiek, ojczyzna.

Słowa kluczowe

sacrum ; miłość do Boga ; staropolska poezja ; licealiści ; podręczniki do kształcenia kulturowo-literackiego


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Stachoń, M. (2022). Miłość do Boga w wybranych tekstach staropolskich dla licealistów. Refleksje na marginesie podręczników do kształcenia kulturowo-literackiego dla szkół średnich. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 97-108. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.07

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie