Opublikowane: 2022-12-23

Miłość do Boga w wybranych tekstach staropolskich dla licealistów. Refleksje na marginesie podręczników do kształcenia kulturowo-literackiego dla szkół średnich

Maria Stachoń
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.07

Abstrakt

Problematyka realizacji egzystencji ludzkiej w sferze sacrum zajmuje szczególne miejsce w dorobku literackim wieków dawnych. Celem artykułu jest budowanie namysłu wokół obrazu miłości do Boga utrwalonego w poezji dawnej, omawianej na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Ważna w tym aspekcie jest refleksja nad rolą i wartością obcowania z sacrum obecnym w kształceniu literackim i życiu codziennym współczesnych licealistów. W związku z tym na podstawie analizy propozycji rozwiązań metodycznych zawartych w obudowie dydaktycznej wybranych wierszy staropolskich określono kierunki projektowania refleksji o miłości poprzez analizę i interpretację wybranych wierszy oraz zaproponowanych działań lekcyjnych, mogących wspierać budowanie i pogłębianie miłości współczesnych nastolatków do sacrum, którym może być m.in. Bóg, drugi człowiek, ojczyzna.

Słowa kluczowe:

sacrum, miłość do Boga, staropolska poezja, licealiści, podręczniki do kształcenia kulturowo-literackiego

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Stachoń, M. (2022). Miłość do Boga w wybranych tekstach staropolskich dla licealistów. Refleksje na marginesie podręczników do kształcenia kulturowo-literackiego dla szkół średnich. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 97–108. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.