Opublikowane: 2022-12-24

Działalność Gimnazjum Koedukacyjnego Księży Salezjanów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych sprawozdań z wizytacji kuratoryjnych z lat 1933-1939

Piotr Gołdyn
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.09

Abstrakt

W maju 1932 r. salezjanie odkupili od władz miasta w Ostrzeszowie gimnazjum, które prowadzili do wybuchu II wojny światowej, jak również po jej zakończeniu. Zachowały się w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu sprawozdania z wizytacji prowadzonych przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w latach 1933-1939. Analiza tych dokumentów pozwala w sposób dość szczegółowy odtworzyć pewne wątki związane z funkcjonowaniem placówki, jak kwestia rozbudowy i przebudowy budynku oraz jego wyposażenia. Poza tym sprawozdania te dostarczają wiedzy na temat nauczycieli i uczniów, a także procesów dydaktycznego i wychowawczego. Poniższe rozważania uzupełniają stan dotychczasowej wiedzy na temat tej ważnej dla Ostrzeszowa i najbliżej okolicy placówki edukacyjnej.

Słowa kluczowe:

salezjanie, gimnazjum, sprawozdanie, Ostrzeszów, wizytacja, uczniowie, nauczyciele, proces dydaktyczny, wychowanie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Gołdyn, P. (2022). Działalność Gimnazjum Koedukacyjnego Księży Salezjanów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych sprawozdań z wizytacji kuratoryjnych z lat 1933-1939. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 123–140. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.09

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.