Data publikacji : 2022-12-24

Działalność Gimnazjum Koedukacyjnego Księży Salezjanów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych sprawozdań z wizytacji kuratoryjnych z lat 1933-1939

Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej

Abstrakt

W maju 1932 r. salezjanie odkupili od władz miasta w Ostrzeszowie gimnazjum, które prowadzili do wybuchu II wojny światowej, jak również po jej zakończeniu. Zachowały się w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu sprawozdania z wizytacji prowadzonych przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w latach 1933-1939. Analiza tych dokumentów pozwala w sposób dość szczegółowy odtworzyć pewne wątki związane z funkcjonowaniem placówki, jak kwestia rozbudowy i przebudowy budynku oraz jego wyposażenia. Poza tym sprawozdania te dostarczają wiedzy na temat nauczycieli i uczniów, a także procesów dydaktycznego i wychowawczego. Poniższe rozważania uzupełniają stan dotychczasowej wiedzy na temat tej ważnej dla Ostrzeszowa i najbliżej okolicy placówki edukacyjnej.

Słowa kluczowe

salezjanie ; gimnazjum ; sprawozdanie ; Ostrzeszów ; wizytacja ; uczniowie ; nauczyciele ; proces dydaktyczny ; wychowanie


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Gołdyn, P. (2022). Działalność Gimnazjum Koedukacyjnego Księży Salezjanów w Ostrzeszowie w świetle zachowanych sprawozdań z wizytacji kuratoryjnych z lat 1933-1939. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 123-140. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.09

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie