Data publikacji : 2023-01-10

Aksjoterapia niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych

Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej

Abstrakt

 Aksjoterapia jest autorskim projektem opartej na wartościach terapii, który jest realizowany na oddziale psychiatrii sądowej, gdzie przebywają osoby, które w przeszłości popełniły czyn zabroniony i zostały uznane przez sąd za niepoczytalne lub ich poczytalność w czasie czynu była ograniczona i w ramach realizacji środka zabezpieczającego zostały skierowane na leczenie. Pacjenci leczeni na oddziale psychiatrii sądowej najczęściej są sprawcami agresywnych czynów zabronionych. Osoby te, chorując na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, przejawiają także zachowania impulsywne, które w tym przypadku zakończyły się popełnieniem czynu zabronionego. Takie zachowania mają daleko idące konsekwencje zarówno dla samego pacjenta, jak i ogółu społeczeństwa. Zaburzenia psychiczne pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej, ich przebieg, stopień agresji i towarzyszące okoliczności (np. uzależnienia, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia osobowości) wskazują na kryzys w sferze wartości, który może być jednym z czynników, który doprowadził do popełnienia ciężkiego czynu zabronionego. Praca z systemem wartości determinującym indywidualne postępowanie danej osoby jest jednocześnie pracą nad system, który motywuje, aktywizuje i może się zmieniać. Aksjoterapia ma prowadzić pacjentów do przepracowania systemu wartości i określenia właściwie swoich transcendentaliów.


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Kudlak, G. (2023). Aksjoterapia niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych. Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.10

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie