Opublikowane: 2022-12-31

Aksjoterapia niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych

Grzegorz Kudlak
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.10

Abstrakt

 Aksjoterapia jest autorskim projektem opartej na wartościach terapii, który jest realizowany na oddziale psychiatrii sądowej, gdzie przebywają osoby, które w przeszłości popełniły czyn zabroniony i zostały uznane przez sąd za niepoczytalne lub ich poczytalność w czasie czynu była ograniczona i w ramach realizacji środka zabezpieczającego zostały skierowane na leczenie. Pacjenci leczeni na oddziale psychiatrii sądowej najczęściej są sprawcami agresywnych czynów zabronionych. Osoby te, chorując na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, przejawiają także zachowania impulsywne, które w tym przypadku zakończyły się popełnieniem czynu zabronionego. Takie zachowania mają daleko idące konsekwencje zarówno dla samego pacjenta, jak i ogółu społeczeństwa. Zaburzenia psychiczne pacjentów oddziałów psychiatrii sądowej, ich przebieg, stopień agresji i towarzyszące okoliczności (np. uzależnienia, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia osobowości) wskazują na kryzys w sferze wartości, który może być jednym z czynników, który doprowadził do popełnienia ciężkiego czynu zabronionego. Praca z systemem wartości determinującym indywidualne postępowanie danej osoby jest jednocześnie pracą nad system, który motywuje, aktywizuje i może się zmieniać. Aksjoterapia ma prowadzić pacjentów do przepracowania systemu wartości i określenia właściwie swoich transcendentaliów.

Słowa kluczowe:

wartości, niepoczytalność, detencja, aksjoterapia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kudlak, G. (2022). Aksjoterapia niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(4), 147–159. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.10

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.