Opublikowane: 2023-01-20

Integracyjne oddziaływanie kościoła w społeczeństwie

Grzegorz Dziewulski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.10

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka wspólnototwórczego od-działywania Kościoła. Została ona podjęta zasadniczo na płaszczyźnie socjologiczno-historycznej, z uwzględnieniem perspektywy teologicznej. W tradycyjnym modelu społeczeństwa religia stanowiła zasadniczo istotny czynnik integrujący go oraz porządkujący i legitymizujący naród, państwo i zasady życia jednostki w nich. Na przestrzeni wieków zakres i postać oddziaływania wspólnototwórczego uległy znacznej transformacji tj. osłabieniu i przeorientowaniu ku zaspokajaniu potrzeb jednostki. Tym niemniej Kościół (religia) nadal pozostaje w społeczeństwie trwałym rezerwuarem narodowych i społecznych symboli, kryterium mo-ralnego osądu i dostarczycielem sensu, źródłem wewnętrznych motywacji i wsparcia w sytuacjach kryzysu, oraz jest nosicielem perspektywy ostatecznego przeznaczenia ludzkości.

Słowa kluczowe:

wspólnototwórczy wpływ Kościoła, Kościół-społeczeństwo, Kościół-państwo, integracja wspólnoty

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Dziewulski, G. (2023). Integracyjne oddziaływanie kościoła w społeczeństwie. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 137–150. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.