Data publikacji : 2023-02-15

Młodzież w społeczeństwie pandemicznym. Subiektywna ocena pandemii i jej obiektywne skutki dla uczniów w procesie zdalnego nauczania

Abstrakt

Artykuł opisuje problemy kryzysu edukacyjnego, jaki został wywołany przez pandemię koronawirusa. Kryzys ten dotknął całe społeczeństwo, jednakże bardziej uderzył w grupy poszkodowane już wcześniej, powiększając istniejące nierówności społeczne. Artykuł diagnozuje także czynniki różnicujące sposób przeżywania pandemii i jej efektów przez poszczególne grupy uczniów, jako najbardziej dotkniętą przez pandemię grupę wiekową. W przeciwieństwie do dorosłych prawie wszyscy uczniowie zostali przekierowani na tryb pracy zdalnej na bardzo długi okres czasu. W niniejszym artykule przedstawiam po pierwsze subiektywną ocenę okresu edukacji zdalnej dokonaną przez uczniów, to, jaki mieli obraz sytuacji, jak oceniali nauczycieli, rodziców i swoich współpracowników. Następnie wskazuję na czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z przeżywaniem kryzysów, zwłaszcza w kontekście rodziny i religijności. Na koniec obrazuję, w jaki sposób pandemia raczej pogłębiła dotychczasowe problemy społeczne, aniżeli wytworzyła nowe, przede wszystkim dotykając najbardziej narażone grupy.

Słowa kluczowe:

młodzież, pandemia, covid-19, religijnośćSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Leszczyński, K. (2023). Młodzież w społeczeństwie pandemicznym. Subiektywna ocena pandemii i jej obiektywne skutki dla uczniów w procesie zdalnego nauczania. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP