Opublikowane: 2023-06-30

Młodzież w społeczeństwie pandemicznym. Subiektywna ocena pandemii i jej obiektywne skutki dla uczniów w procesie zdalnego nauczania

Karol Leszczyński
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.03

Abstrakt

Artykuł opisuje problemy kryzysu edukacyjnego, jaki został wywołany przez pandemię koronawirusa. Kryzys ten dotknął całe społeczeństwo, jednakże bardziej uderzył w grupy poszkodowane już wcześniej, powiększając istniejące nierówności społeczne. Artykuł diagnozuje także czynniki różnicujące sposób przeżywania pandemii i jej efektów przez poszczególne grupy uczniów, jako najbardziej dotkniętą przez pandemię grupę wiekową. W przeciwieństwie do dorosłych prawie wszyscy uczniowie zostali przekierowani na tryb pracy zdalnej na bardzo długi okres czasu. W niniejszym artykule przedstawiam po pierwsze subiektywną ocenę okresu edukacji zdalnej dokonaną przez uczniów, to, jaki mieli obraz sytuacji, jak oceniali nauczycieli, rodziców i swoich współpracowników. Następnie wskazuję na czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z przeżywaniem kryzysów, zwłaszcza w kontekście rodziny i religijności. Na koniec obrazuję, w jaki sposób pandemia raczej pogłębiła dotychczasowe problemy społeczne, aniżeli wytworzyła nowe, przede wszystkim dotykając najbardziej narażone grupy.

Słowa kluczowe:

młodzież, pandemia, covid-19, religijność

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Leszczyński, K. (2023). Młodzież w społeczeństwie pandemicznym. Subiektywna ocena pandemii i jej obiektywne skutki dla uczniów w procesie zdalnego nauczania. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 19–34. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.03

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.