Data publikacji : 2023-02-28

Młodzież w (po)pandemicznym Kościele

Abstrakt

Pandemia koronawirusa sparaliżowała codzienne funkcjonowanie wielu instytucji, także skomplikowała życie w Kościele. Nie spowodowała jednak kryzysu religijnego, który ma bardziej złożone korzenie i zdaniem wielu badaczy jest raczej wynikiem podążania za decyzją wynikającą z powodów światopoglądowych niż medycznych. Niezależnie od tego wciąż pogarsza się kondycja psychiczna ludzi młodych, co ma bezpośredni związek z obecną destrukcją życia społecznego. Autor w niniejszym artykule dokonuje analizy wypowiedzi adolescentów dotyczących warunków, jakie stawiają Kościołowi, by zechcieli w nim pozostać. Na ich podstawie próbuje naszkicować nowy paradygmat pracy z młodzieżą, wykorzystując wskazania autorów nowego Dyrektorium katechetycznego dotyczące inspiracji katechumenalnej. Autor konkluduje, że podstawą budowania modelu formacyjnego jest uznanie, że podmiotem wychowania jest osoba-w-rozwoju. Wiąże tę tezę z zainteresowaniem młodzieży wstąpieniem do takiej wspólnoty eklezjalnej, która potrafi docenić aktualne wyzwania, przed jakimi stoi nastolatek.

Słowa kluczowe:

nastolatek, pandemia, katecheza młodzieży, modele formacjiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Kurzydło, D. (2023). Młodzież w (po)pandemicznym Kościele . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP