Opublikowane: 2023-12-31

Kayak Sport Club Olsztyn jako miejsce rozwijania sprawności fizycznej, pasji i zainteresowań u dzieci i młodzieży

Katarzyna Nosek-Kozłowska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.15

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie kajakarstwa jako jednej z form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, rozwijającej zainteresowania, pasje oraz sprawność fizyczną.

Badania dotyczące roli Klubu Sportowego KSC Olsztyn w kształtowaniu pasji i dzieci i młodzieży zrealizowano z wykorzystaniem metody studium przypadku oraz techniki wywiadu częściowo kierowanego, skoncentrowanego na problemie i obserwacji. Problematyka badawcza została ujęta w postaci następujących pytań: Jaką rolę spełnia kajakarstwo w procesie wychowania i socjalizacji młodych ludzi? W jaki sposób aktywność sportowa wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne młodzieży? Czy i w jaki sposób kajakarstwo staje się pasją młodzieży? Na podstawie opracowań naukowych dokonano zwięzłej charakterystyki kajakarstwa, form spędzania czasu wolnego przez współczesną młodzież, zdefiniowano pasje oraz wskazano rolę aktywności sportowej w życiu młodych ludzi. Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje, że kajakarstwo to sport, który jest doskonałą formą socjalizacji młodych ludzi, a niesione przez ten rodzaj sportu wartości wychowawcze są nieocenione. Jest to sport, który zwiększa sprawność fizyczną młodzieży, kształtuje charakter, uczy odpowiedzialności i pozytywnie oddziałuje na psychikę. Treningi kajakarstwa są także okazją do budowania wartościowych relacji interpersonalnych.

Kajakarstwo jest godną polecenia formą aktywności fizycznej, często bywa uznawane za sport na całe życie, pozytywnie wpływający na funkcjonowanie człowieka. Istnieje ogromna potrzeba popularyzacji tego sportu, zwłaszcza z uwagi na istniejącą bardzo dużą potrzebę rozwijania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, która ze względu na prężny rozwój technologii i coraz większą ilość czasu spędzanego przez młodych ludzi przed ekranami różnorodnych urządzeń jest coraz słabsza.

Słowa kluczowe:

kajakarstwo, pasja, sprawność fizyczna, sport, rozwój

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Nosek-Kozłowska, K. (2023). Kayak Sport Club Olsztyn jako miejsce rozwijania sprawności fizycznej, pasji i zainteresowań u dzieci i młodzieży. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(2), 97–108. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.15

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.