LISTY POLECAJĄCE SYDONIUSZA APOLINAREGO – DZIEDZICTWO TRADYCJI I WYZWANIE PRZEMIAN

Tomasz Skibiński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2016.23.03

Abstrakt


The article presents the letters of Sidonius Apollinaris - Gallo-Roman aristocrat, poet and bishop. The study aims at analysing the letters of Sidonius from the point of view of their purpose, the models used, the argumentation, and the list of recipients to whom the letters are addressed. On the one hand, it shows that Sidonius remained faithful to his masters in epistolography (Cicero, Pliny the Younger, Symmachus), while on the other hand, was able to change the form of letters according to the situation. The paper also allows us to discern the changes that took place in the works of Sidonius after his ordination.


Słowa kluczowe


Sidonius Apollinaris, Letters, Tradition, Innovation

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


SIDONIUS APOLLINARIS, Epistulae, éd. A. Loyen: Sidoine Apollinaire, vol. 2: Correspondance livres 1-5, vol. 3: Correspondance livres 6-9, Paris 20032.

Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze, przełożył, opracował i wstępami poprzedził M. Brożek, bibliografię opracował M. Starowieyski, “Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka przekładów z literatury starożytnej”, nr 14, Kraków 2004.

Andrzejewski R., Struktura antycznego listu polecającego w świetle zasad retoryki, „Roczniki humanistyczne” (KUL), 21, 1973, 3, s. 17-24.

Andrzejewski R., Listy polecające Cycerona w świetle antycznych zasad rekomendacji, EOS 63, 1975, s. 43-58.

Furbetta L., La lettre de recommandation en Gaule (Ve-VIIe siècles) entre tradition littéraire et innovation, w: Gouverner par les lettres, de l’antiquité a l’époque contemporaine, red. A. Bérenger – O. Dard, Metz 2015, s. 345-368.

Grzywaczewski J., Christianity of Gaul according to Sidonius Apollinaris (c. 430-486), “Forum Teologiczne” 11, 2010, 127-139.

Grzywaczewski J., The Passage from Romanitas to Christianitas According to Sidonius Apollinaris († c. 486), Studia patristica 48, 2010, 295–302.

Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, tłum. J. Szczepański, Poznań 2007.

Loyen A., Chronologie des lettres, w: Sidoine Apollinaire, vol. 2: Correspondance livres 1-5, Paris 20032, 243-257; vol. 3: Correspondance livres 6-9, Paris 20032, 211-219.

Moreschini C., Letteratura cristiana delle origini greca e latina, Roma 2007.

Pricoco S., Sidonio Apollinare, w: Patrologia, vol. IV. Dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda. I Padri Latini, red. A. Di Berardino, Genova 1996, s. 264-270.

Sas M., Pozycja i rola biskupa w mieście galijskim w upadającym Zachodnim Cesarstwie Rzymskim – analiza dzieł Sydoniusza Apollinarisa, „Teka historyka”, 38, 2009, 311-320.

Styka J., Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, nr 38, Kraków 2008.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.