Arabska wiedza medyczna w praktyce i teorii – przeciwdziałanie zmęczeniu w czasie odbywania Ḥaǧǧu na podstawie wybranych przykładów z poradnika Qusṭā ibn Lūkā – zarys problematyki

Łukasz Karczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.4

Abstrakt


The article “Arab medicine in practice and theory - counteracting the feeling of fatigue during Hajj based on selected fragments from "Risala" Qusṭā ibn Lūqā - outline of the problem” presents medieval Arab medicine, both from the theoretical and practical aspects based on Qusṭā ibn Lūqā – Risāla Fī Tadbīr Safar Al-ḥajj. The author presents the physicians profile, as written by Ar- Razii, who must know both the practical skills as well as having a wide theoretical knowledge. This article shows Arab medicine within its historical context. For discussion of the issue selected examples are derived from Qusta ibn Luqa treatises.


Słowa kluczowe


Arab medicine; Qusṭā ibn Lūqā; practice and theory of Arabic medicine

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Metafizyka, red. A. Maryniarczyk, Lublin1996.

Avicenna, The Canon of medicine of Avicenna, tłum. ang. O. Grunner, Londyn 1930 (reprint Nowy Jork 1970).

Awerroes, Averroës’ Three Short Commentaries on Aristotle’s “Topics,” “Rhetoric”and “Poetics”, red. i tłum. C. E. Butterworth, Nowy Jork 1977.

Bar Hebraus (Ibn al-'Ibri), Ta'rīkh mukhtaṣar al-duwal, red. A. Ṣāliḥānī, Bejrut 1890.

Costa Ben Luckae (Constabulus), De differentia anime et sipritus liber, w: Bibliotheca Philosophorum Mediae Aetatis, red. C. S. Barach, Innsbruck 1878, s. 120-139.

De Re Rustica, Coloniae Ioannes Gymnicus excudebat, [b.m.w.] 1536.

Galen, De sanitate tuenda, w: Claudii Galeni Opera Omnia, red. C. G. Kühn, Lipsk 1821-1833.

Hippocrates, Oeuvres completètes d’Hippocrate, red. E. Litté, t. VI, Paryż 1849.

Ibn al-Nadīm, Kitāb al-Fihrist, red. G. von Flügel, J. von Rödiger, A. Müller, t. 1-2, Lipsk 1871-1872.

Ibn al-Nadim, The Fihrist of al-Nadim, A Tenth-Century survey of Muslim culture, red. i tłum. Bayard Dodge, Nowy Jork 1970.

Ibn Haldūn, Les Prolégomènes, tłum. M. De Slane, Paryż 1868.

Ibn Haldūn, Prolégomènes (Al-Mukaddima) d’Eben-Khaldun, texte arabe publié d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, red. M. Qutremère, Paryż 1858.

Qustā Ibn-Lūqā, Medical Regime for the Pilgrims to Mecca: The RisālaFīTadbīr Safar Al-ḥajj, “Islamic Philosophy, Teology and Science”, t. 11, Lejda 1992.

Brock S., The Syriac Background to Ḥunayn’s Translation Techniques, “Aram”, 1991, nr 3, s. 139-162.

Campbell D., Arabian medicine and its influence of the Middle Ages, Londyn 1926.

De Biberstein Kazimirski A., Dictionare Arabe-Français, t. 1-2, Paryż, 1860.

Gabrieli G., Nota bibliografica su Qusṭā ibn Lūqā, w: Rendiconti della Reale Accademia Lincei, Classe di scienze morali e storiche e filologie, seria 5, vol. 21, Rzym 1912, s. 341-381.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.

Gutas D., Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movuement in Baghdad and Early ‘Abbasaid Scociety (2 nd- 4 th/8 th-10 th Centuries), Londyn 1998.

Hitti P.K., Dzieje Arabów, tłum. zbior., Warszawa 1969.

Jacquart D., Wpływ medycyny arabskiej na średniowieczny Zachód, w: Historia nauki arabskiej, t. 3: Technika, Alchemia nauki przyrodnicze i medycyna, red. R. Rashed, R. Morelon, tłum. J. Kozłowska, K. Pachniak, Warszawa 2005, s. 222-238.

Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, Warszawa 2000.

Liddell H.G., Scott R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.

Pigulewska N.W., Kultura syryjska we wczesnym średniowieczu, tłum. Cz. Mazur, Warszawa 1989.

Pormann P. E., The Oriental Tradition of Paul of Aegina’s „Pragmateia”, Lejda 2004.

Richardson J., Dictionary Persian, Arabic, and English, Londyn 1829.

Savage-Smith E., Medycyna, w: Historia nauki arabskiej, t. 3: Technika, Alchemia nauki przyrodnicze i medycyna, red. R. Rashed, R. Morelon, tłum. J. Kozłowska, K. Pachniak, Warszawa 2005, s. 161-238.

Thomas D., Christan-Muslim Relations. A bibliographical history, vol. 2: 900-1050, Lejda 2010.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.