Data publikacji : 2015-09-20

MAŁŻONKOWIE W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI W PIERWOTNYM KOŚCIELE

Andrzej Jacek NAJDADział: Artykuły

Abstrakt

Działalność misyjna pierwotnego Kościoła ukazana została przede wszystkim w Dziejach Apostolskich i w listach świętego Pawła. Prowadzili ją nie tylko apo- stołowie, misjonarze czy wędrowni nauczyciele, ale aktywnie włączały się w nią także pary małżeńskie. Wymienić należy najpierw tu małżeństwa apostołów, pary małżeńskie wymienione w Rz 16 i Flm, a przede wszystkim Akwilę i Pryscyllę, którzy całe swoje życie poświęcili służbie Ewangelii.

Słowa kluczowe

małżeństwo ; ewangelizacja ; apostoł ; pierwotny Kościół ; Paweł ; Akwila ; Pryscylla


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

NAJDA, A. J. (2015). MAŁŻONKOWIE W SŁUŻBIE EWANGELIZACJI W PIERWOTNYM KOŚCIELE. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 27-47. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie