Tom 22 Nr 5(50) (2018)

Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Agnieszka Regulska
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda


Opublikowane: 2021-05-11

Artykuły

Wstęp

Agnieszka Regulska    Andrzej Jacek Najda   
7-11

PDF

Zakończenie

Agnieszka Regulska    Andrzej Jacek Najda   
147-152

PDF


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP