SOCJOLOGICZNE ZAŁOŻENIA COACHINGU RODZINNEGO

Janusz SURZYKIEWICZ, Kathrin MAIER

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.09

Abstrakt


Coaching rodzinny wpisuje się w system wsparcia funkcjonowania systemu rodzinnego, a także wsparcia potencjału tkwiącego w rodzinie. Zwraca się w nim uwagę na poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, a także na rolę satysfakcji i dobrej jakości życia małżeńskiego i rodzinnego. Na potrzebę takich działań wskazuje także socjologia rodziny, przedstawia prak- tykę społeczną bycia razem jako rzeczywistość relacji i praktyczne poradnictwo. Analizuje ona wielostronne i dynamiczne procesy dokonujęce się w rodzinach, wykorzystując różne teorie i metody, pamiętając, że rodzina ma podwójny cha- rakter: zarówno jako instytucja społeczna, jak i jako indywidualnie kreowana forma życia. W poradnictwie rodzinnym uwzględnia się także kwestie partnerstwa i procesy, które dokonują się w rodzinach związane z takimi doświadczeniami, jak: wybór zawodu, czy migracje.

Słowa kluczowe


coaching rodzinny; wsparcie; rodzina

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Birgmeier B. R., Sozialpädagogisches Coaching. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen und Perspektiven für Soziale Berufe, Juventa, München 2010.

Bachkirova T., Kauffman C., Many ways of knowing: how to make sense of diffe- rent research perspectives in studies of coaching, „Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice“ 2008, 1 (2), 107-113.

Birgmeier B., Coaching research ist die Gegenwart – Coaching science die Zukunft: Utopie oder Realität? – ein Ausblick, in: Coachingwissen, B. Birgmeier (Red.), Wiesbaden 2011, 421-432.

Cox E., Bachkirova T., Clutterbuck D. (Red.), The complete handbook of coaching, Los Angeles 2010.

Drath K., Coaching und seine Wurzeln: Erfolgreiche Interventionen und ihre Ursprünge, Feiburg, München 2012.

Fischer–Epe M., Coaching: Miteinander Ziele erreichen. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch 2011.

Graf E. – M., Aksu Y., Pick I., Rettinger S. (Red.), Beratung, Coaching, Supervision, Multidisyiplinäre Perspektiven vernetzt, Wiesbaden Springer Fachmedien 2011.

Knecht A., Schubert F. Ch., Ressourcen – Einfuebrung in Merkmale, Theorien und Konzeptionen, in: Ressourcen im Sozialstaat und der Sozialen Arbeit, A. Knecht, F. Ch. Schubert, Stuttgart: Kohlhammer 2012, 15-41.

Surzykiewicz J., Kulesza M. (Red.), Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, Warszawa 2013.

Coaching rodzinny. Innowacyjne podejcie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ozorowski M., Najda A. (Red.), Łomża 2015.

Wegener R., Fritze A., Loebbert M., (Red.), Coaching entwickeln: Forschung und Praxis im Dialog, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2012.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.