Data publikacji : 2015-09-20

SOCJOLOGICZNE ZAŁOŻENIA COACHINGU RODZINNEGO

Janusz SURZYKIEWICZKathrin MAIERDział: Artykuły

Abstrakt

Coaching rodzinny wpisuje się w system wsparcia funkcjonowania systemu rodzinnego, a także wsparcia potencjału tkwiącego w rodzinie. Zwraca się w nim uwagę na poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, a także na rolę satysfakcji i dobrej jakości życia małżeńskiego i rodzinnego. Na potrzebę takich działań wskazuje także socjologia rodziny, przedstawia prak- tykę społeczną bycia razem jako rzeczywistość relacji i praktyczne poradnictwo. Analizuje ona wielostronne i dynamiczne procesy dokonujęce się w rodzinach, wykorzystując różne teorie i metody, pamiętając, że rodzina ma podwójny cha- rakter: zarówno jako instytucja społeczna, jak i jako indywidualnie kreowana forma życia. W poradnictwie rodzinnym uwzględnia się także kwestie partnerstwa i procesy, które dokonują się w rodzinach związane z takimi doświadczeniami, jak: wybór zawodu, czy migracje.

Słowa kluczowe

coaching rodzinny ; wsparcie ; rodzina


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Deutsch)

SURZYKIEWICZ, J., & MAIER, K. (2015). SOCJOLOGICZNE ZAŁOŻENIA COACHINGU RODZINNEGO. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 183-198. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie