Opublikowane: 2015-09-20

DYMORFICZNY WYMIAR UWARUNKOWAŃ AGRESJI I PRZEMOCY DOMOWEJ – PRZEGLĄD WYBRANYCH ASPEKTÓW I EKSPLORACJI

Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA
Studia nad Rodziną
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.13

Abstrakt

Tekst dotyczy uwarunkowań agresji i przemocy domowej. Analiza czynników i faktorów jako źródeł agresji i przemocy domowej miała charakter dymorficzny. Analizie i penetracji poddano dwa obszary: okres prenatalny, czyli tzw. „rodzącej się agresji i przemocy” oraz obszar czynników tkwiących w środowisku rodzinno-domowym jednostki. Ze względu na wielość i różnorodność faktorów tkwiących w tych obszarach, odniesiono się do czynników o charakterze typowo destrukcyj- nym (patologicznym), jak np. nadużywanie alkoholu, jak również do czynników nieposiadających znamion patologii, jak np. bezrobocie. Liczne przywoływane eksploracje wskazują, że agresja i przemoc domowa ma swoje podłoże w zinte- growanych czynnikach makro- i mikrospołecznych, tworzących niekiedy ciągi pejoratywnych faktorów wyzwalających agresję i przemoc domową. Analizując uwarunkowania zachowań agresywnych zasygnalizowano również wybrane im- plikacje rozwoju i funkcjonowania jednostki, głównie dzieci.

Słowa kluczowe:

agresja, przemoc, rodzina, jednostka

Pobierz pliki

Zasady cytowania

PRZYBYSZ-ZAREMBA, M. (2015). DYMORFICZNY WYMIAR UWARUNKOWAŃ AGRESJI I PRZEMOCY DOMOWEJ – PRZEGLĄD WYBRANYCH ASPEKTÓW I EKSPLORACJI. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 243–259. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.13

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.