SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „WSPARCIE RODZINY W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ JAKO ZADANIE I POWINNOŚĆ”, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 18 LISTOPADA 2015 ROKU.

Agnieszka REGULSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.23

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.