„PRACA SOCJALNA: KSZTAŁCENIE. PROFESJA. DYSCYPLINA NAUKOWA”. SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI (SEMINARIUM NAUKOWEGO) ZORGANIZOWANEJ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE SZKÓŁ PRACY SOCJALNEJ I INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 22-23 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Dariusz TUŁOWIECKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.25

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.