Opublikowane: 2018-12-31

Obraz Boga jako Siły Wyższej wspomagającej terapię zaburzeń odżywania. Studium socjologiczne

Dariusz Tułowiecki
Studia nad Rodziną
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/snr.2018.49.4.09

Abstrakt

Celem tekstu jest ukazanie obrazu Boga – Siły Większej odkrywanego w ramach terapii zaburzeń odżywania. Powstał on na bazie materiału empirycznego uzyskanego w ramach stadium przypadku osoby przeżywającej zaburzenia odżywania, która podjęła terapię w grupie Anonimowych Jedzenioholików. Zaburzenia odżywania miały u niech charakter anoreksji, uzależnienia od diety oraz bulimii. W ramach grupy badana osoba przechodzi etapy 12 kroków anonimowych jedzenioholików, które zakładają uznanie swojej bezradności wobec zaburzeń odżywania, odkrycia Siły Większej, która może przywrócić zdrowie, oddanie Bogu – Sile Większej własnego życia, budowanie poprzez modlitwę więzi z Bogiem, jakkolwiek jest On pojmowany. Studium przypadku przeprowadzono w oparciu o szereg wywiadów z młodą kobietę, deklarującą się jako katoliczka, silnie zdystansowana do instytucji Kościoła katolickiego, wierząca, wypełniająca odpowiadające jej praktyki religijne, mająca wysoki wskaźnik tolerancji religijnej, dla której Bóg jest istotą relacyjną – wyobrażeniem idealnego, kochającego w sposób bezwarunkowy Ojca.

Słowa kluczowe:

religijność, zaburzenia odżywiania, zaburzenia behawioralne, Siła Wyższa

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tułowiecki, D. (2018). Obraz Boga jako Siły Wyższej wspomagającej terapię zaburzeń odżywania. Studium socjologiczne. Studia Nad Rodziną, 22(4(49), 155–184. https://doi.org/10.21697/snr.2018.49.4.09

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.