Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego. Studium wybranych zagrożeń

Dariusz Tułowiecki
Studia nad Rodziną
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/snr.2018.47.2.02

Abstrakt

Współcześnie bezpieczeństwo narodowe rozumiane jest szeroko, a jego definicja wykracza poza brak działań militarnych. W skład szeroko rozumianego bezpieczeństwa wchodzi nie tylko brak ryzyka czy wprost zagrożenia wojną, lecz także poczucie bezpieczeństwa w innych segmentach życia: społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, kulturowym. Bezpieczeństwo społeczne obejmuje życiowy dobrostan nie ograniczający się jedynie do wymiaru ekonomicznego, lecz zakładający możliwość rozwoju oraz udział w relacjach społecznych. W społeczeństwie ryzyka, nie istnieje stan całkowitej wolności od zagrożeń bezpieczeństwa, jednak państwo, jako arcyważny aktor życia, jest odpowiedzialny za maksymalizację bezpieczeństwa a minimalizację jego zagrożeń. Szczególnym aktorem życia społecznego jest rodzina. Jest ona ściśle powiązana z fundamentem bezpieczeństwa społecznego – bezpieczeństwem socjalnym. Składa się na nie bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo mieszkaniowe i bezpieczeństwo zdrowotne.

Słowa kluczowe:

problemy społeczne, rodzina, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo społeczne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tułowiecki, D. (2021). Problemy rodzin jako źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego. Studium wybranych zagrożeń . Studia Nad Rodziną, 22(2(47), 17–51. https://doi.org/10.21697/snr.2018.47.2.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.