Data publikacji : 2021-06-30

Wstęp. X-lecie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Dział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy numer czasopisma „Studia nad Rodziną” jest poświęcony refleksji nad dziedzictwem badawczym i dydaktycznym Wydziału Studiów nad Rodziną, a zwłaszcza nad okresem ostatnich dziesięciu lat jego istnienia (2010-2020). Zawarto w nim artykuły i inne teksty, ukazujące bogac- two studiów i działalności osób, tworzących Wydział: pracowników badawczo-dydaktycznych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kućko, W., & Ozorowski, M. (2021). Wstęp. X-lecie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 7-9. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.1

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie