Tom 24 Nr 1-2(55-56) (2020)

X-lecie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Redaktorzy tematyczni:

ks. dr Wojciech Kućko
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

PDF

Opublikowane: 2020-06-30
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP