Data publikacji : 2021-06-30

Jan Polák, Bellezza in vendita. Chirurgia estetica tra storia, antropologia ed etica, Edizioni Sant’Antonio, Beau Bassin 2018, ss. 503.

Jan Polák, Bellezza in vendita. Chirurgia estetica tra storia, antropologia ed etica, edizioni sant’antonio, Beau Bassin 2018, ss. 503.
Dział: Recenzje

Abstrakt

Troska o ciało, nierzadko przybierająca formy kultu ciała, jest jednym z charakterystycznych fenomenów czasów współczesnych, naznaczonych bardzo mocno przywiązywaniem uwagi do tego, co widoczne, mniej zaś do tego, co metafizyczne, duchowe. W tym kontekście bardzo

poważnym problemem moralnym są proponowane na coraz większą skalę i dla coraz szerszego grona odbiorców oferty operacji estetycznych, plastycznych i innych zabiegów, upiększających ciało ludzkie. Z drugiej strony chirurgia estetyczna jest ogromną szansą dla wielu osób, dotkniętych konsekwencjami różnych chorób, wypadków komunikacyjnych, okaleczeń, wojen. Dzięki opera- cjom plastycznym możliwe jest przywracanie akceptowalnego przez danego człowieka wyglądu i poprawianie w ten sposób kondycji psycho-fizyczno-duchowej.

Próbę wskazania kompleksowej odpowiedzi moralnej na te kwestie jest obszerna publikacja (503 ss.) w języku włoskim autorstwa czeskiego duchownego katolickiego, ks. Jana Poláka, zatytu- łowana Bellezza in vendita. Chirurgia estetica tra storia, antropologia ed etica [Piękno na sprzedaż. Chirurgia estetyczna między historią, antropologią i etyką], wydana we włoskim wydawnictwie Edizioni Sant’Antonio. Książka jest owocem studium ad Doctoratum i poszukiwań badawczych ks. Jana Poláka w czasie studiów w Accademia Alfonsiana – Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie pod kierunkiem ks. prof. Giovanniego Del Missiera oraz prof. Cristiany Freni.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kućko, W. (2021). Jan Polák, Bellezza in vendita. Chirurgia estetica tra storia, antropologia ed etica, Edizioni Sant’Antonio, Beau Bassin 2018, ss. 503. Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 115-118. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.8

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie