Data publikacji : 2022-08-14

Pedagogizacja rodziców wyrazem troski o dobro dziecka

Dział: Artykuły

Abstrakt

Proces wychowania w obecnym czasie jest bardzo złożony i niejednokrotnie konfliktowy. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest poważne, głębokie i staranne przygotowanie rodziców do pełnienia zadań wychowawczych. Należy przy tym pamiętać, że pedagogizacja rodziców, jako wyraz troski o dobro dziecka, powinna być prowadzona nie tylko ze znajomością rzeczy, ale i z dużym taktem. W działalności tej mamy do czynienia głównie z osobami dorosłymi posiadającymi utrwalone poglądy i własne doświadczenie życiowe. Reprezentują oni różny stopień rozwoju kulturalnego, religijnego, moralnego i intelektualnego. Stąd przy podejmowaniu tego rodzaju zadań mogą pojawić się różne trudności. Różny jest także poziom i jakość oddziaływań wychowawczych w ich rodzinach.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Skreczko, A. (1). Pedagogizacja rodziców wyrazem troski o dobro dziecka. Studia Nad Rodziną, 24(1-2(55-56), 99-113. https://doi.org/10.21697/snr.2020.55-56.1-2.7

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie