Opublikowane: 2018-02-14

Epistemiczny układ odniesienia praktyki badawczej nauki laboratoryjnej

Radosław Kazibut
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Artykuły naukowe
https://doi.org/10.21697/2016.52.4.13

Abstrakt

W artykule przedstawiono listę elementów, które konstytuują „epistemiczny układ odniesienia” praktyki badawczej nauki laboratoryjnej. Refleksja nad filozoficzną i metodologiczną podstawą nauki laboratoryjnej odgrywa znaczącą rolę w dociekaniach nad genezą i naturą wiedzy naukowej. Uwzględnienie specyfiki badawczej tej dyscypliny przyrodoznawstwa w pewnej mierze umożliwia szersze spojrzenie na szereg klasycznych problemów podnoszonych na gruncie filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa. „Epistemiczny układ odniesienia nauki laboratoryjnej” jest charakteryzowany w świetle aparatu pojęciowego zaproponowanego przez Iana Hackinga, uwag o głównych założeniach filozofii chemii Pawła Zeidlera oraz propozycji „gramatyki praktyki badawczej nauk laboratoryjnych” Hasoka Changa.

Słowa kluczowe:

nauka laboratoryjna, praktyka badawcza, epistemiczny układ odniesienia, nowy eksperymentalizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kazibut, R. (2018). Epistemiczny układ odniesienia praktyki badawczej nauki laboratoryjnej. Studia Philosophiae Christianae, 52(4), 59–82. https://doi.org/10.21697/2016.52.4.13

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.