Tom 51 Nr 4 (2015)

ISSN: 0585-5470

head1.small_57.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

  • Stanisław Janeczek, Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala. Z dziejów filozofii zdrowego rozsądku
  • Janina Buczkowska, Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia
  • Radosław Kazibut, Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego
  • Piotr Łaciak, Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla
  • Andrzej Waleszczyński, O doświadczeniu powinności i języku wartości moralnych Romana Ingardena

Recenzje i sprawozdania

  • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z V ogólnopolskiego konwersatorium z cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015
  • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Socio-ethical ideas of contemporary russian philosophy in the context of slavic world, Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015

Opublikowane: 2015-12-31Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa