Vol 51, Nr 4 (2015)

Spis treści

Artykuły naukowe

Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala. Z dziejów filozofii zdrowego rozsądku PDF
Stanisław Janeczek 5-73
Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia PDF
Janina Buczkowska 75-96
Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego PDF
Radosław Kazibut 97-121
Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla PDF
Piotr Łaciak 123-149
O doświadczeniu powinności i języku wartości moralnych Romana Ingardena PDF
Andrzej Waleszczyński 151-166

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z V ogólnopolskiego konwersatorium z cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015 PDF
Andrzej Kobyliński 167-176
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Socio-ethical ideas of contemporary russian philosophy in the context of slavic world, Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015 PDF
Andrzej Kobyliński 176-187