Data publikacji : 2019-11-08

Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 216 (rec.)

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

Omawiane studium Piotra Mazura wskazuje na nowe perspektywy poznawcze antropologii i metafizyki tomistycznej oraz wskazuje na rolę i znaczenie sądów egzystencjalnych w odkrywaniu tych perspektyw. Trudno dzisiaj znaleźć pracę, która by podejmowała problematykę metafizyczną w nowym świetle w sposób zarówno metodycznie spójny, jak i filozoficznie zasadny. Omawiane studium Piotra Mazura można czytać albo jako dojrzałą, przemyślaną monografię, albo jako pewną formę eksperymentu filozoficznego. Towarzyszą jej polemiki z naukami szczegółowymi i ich aspiracjami do nakreślenia nowej antropologii, jak również ze współczesnymi filozoficznymi teoriami człowieka.

Słowa kluczowe

antropologia ; metafizyka ; metoda separacji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Podrez, E. (2019). Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 216 (rec.) . Studia Philosophiae Christianae, 54(4), 117-130. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.31

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie