Vol 54, Nr 4 (2018)

Spis treści

Artykuły naukowe

Henry More i Isaac Newton o działaniu materii – kontekst neoplatoński PDF
Dariusz Kucharski 5-26
Zarys fenomenologii solidarności: O genezie konstytuowania się grup PDF
Witold Płotka 27-51
Less of the Absolute, more of the pedagogical. Hans Blumenberg and education PDF (English)
Paulina Sosnowska 53-69
Typy i funkcje refleksji w myśli tomistycznej PDF
Joanna Sośnicka 71-88
Some remarks on the significance of paradox for science in the context of photometric paradox case PDF (English)
Adam Świeżyński 89-116

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss.216. PDF
Ewa Podrez 117-130
(rec.) Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014 PDF
Jacek Grzybowski 131-140
Filozofia i film – sprawozdanie z Warszawskiego Dnia Filozofii, obchodzonego w dniu 16 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie PDF
Agnieszka Gralewicz 141-156