Vol 53, Nr 4 (2017)

Spis treści

Artykuły naukowe

Reguły użycia wyrażeń i normatywność znaczenia PDF
Janina Buczkowska 5-30
Platońskie idee i Eriugeny przyczyny prymordialne w kontekście ich przyczynowości i poznawalności PDF
Adam Grzegorzyca 31-47
Ockhamowa krytyka teleologii a narodziny nowożytnego rozumienia celowości świata natury PDF
Kamil Majcherek 49-74
"Homo non est intellectus". Aquinas about relation between soul and intellect PDF (English)
Michał Zembrzuski 75-101

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 PDF
Anna Lemańska 103-109
(rec.) Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 PDF
Ewa Podrez 111-130
(rec.) Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liberi Libri, Warszawa 2016 PDF
Julia Rejewska 131-138
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów "Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 maja 2017 r. PDF
Julia Rejewska, Mateusz Ustaszewski 139-150
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Image of Man in Social Sciences, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 30 marca 2017 r. PDF
Andrzej Kobyliński 151-159