Tom 53 Nr 4 (2017)

ISSN: 0585-5470

head1.small_39.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

  • Janina Buczkowska, Reguły użycia wyrażeń i normatywność znaczenia
  • Adam Grzegorzyca, Platońskie idee i Eriugeny przyczyny prymordialne w kontekście ich przyczynowości i poznawalności
  • Kamil Majcherek, Ockhamowa krytyka teleologii a narodziny nowożytnego rozumienia celowości świata natury
  • Michał Zembrzuski, "Homo non est intellectus". Aquinas about relation between soul and intellect

Recenzje i sprawozdania

  • Anna Lemańska, (rec.) Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
  • Ewa Podrez, (rec.) Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014
  • Julia Rejewska, (rec.) Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liberi Libri, Warszawa 2016
  • Julia Rejewska, Mateusz Ustaszewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów "Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 maja 2017 r.
  • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Image of Man in Social Sciences, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 30 marca 2017 r.

Opublikowane: 2017-12-31Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa