Opublikowane: 2020-03-31

Marian Grabowski, Pierwociny stworzenia. Pomiędzy filozofią a fizyką, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019 (rec.)

Adam Świeżyński
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Recenzje i sprawozdania
https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.31

Abstrakt

Najnowsza książka Mariana Grabowskiego może zostać zakwalifikowana do tzw. filozofii biblijnej, czyli nurtu filozoficznego odczytywania tekstu biblijnego i interpretowania jego znaczenia przy użyciu kategorii filozoficznych. Jednocześnie publikacja ta podejmuje także problematykę z zakresu filozofii przyrody z racji wyraźnie obecnych w niej prób filozoficznego uchwycenia i przedstawienia istoty rzeczywistości materialnej. Autor pracy w ten właśnie sposób zmierzył się z początkowym fragmentem biblijnej Księgi Rodzaju (Rdz 1,1–10), chcąc ustalić i ukazać głębię znaczenia tego tekstu, jego filozoficzne konotacje, a także dokonać jego reinterpretacji w świetle kategorii filozoficznych wyodrębnionych na gruncie matematyczno-fizykalnego obrazu świata.

-------------

Zgłoszono: 08/12/2019. Zrecenzowano: 14/01/2020. Zaakceptowano do publikacji: 29/01/2020

Słowa kluczowe:

Marian Grabowski, filozofia biblijna, Księga Rodzaju

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Świeżyński, A. (2020). Marian Grabowski, Pierwociny stworzenia. Pomiędzy filozofią a fizyką, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 56(1), 135–142. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.31

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.