Data publikacji : 2020-12-31

THE ISSUE OF INTELLECTUAL INTUITION IN METAPHYSICS

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The article presents problems of intellectual intuition in metaphysics from a semiotic point of view. There are various types of intuition in philosophy: rational intuition, irrational intuition, and sensual intuition. All of them are immediate ways of cognition. Classical metaphysics uses intellectual intuition as its main method to find out and justify its statements. The main problem of intellectual intuition is an intersubjective approach to the object of metaphysics. The main aim of this paper is the objectivization and rationalization of intellectual intuition in language. The semantic notion of meaning and the pragmatic notion of understanding are the fundamental tools which are used to translate the issue of intuition from the subject-ma$er level into the language level. This operation allows to look at intuition in a non-psychological manner. It enables the objectivization of the method of intellectual intuition in the light of the understanding of meanings.

Słowa kluczowe

intuition ; meaning ; understanding ; separation


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Piętka, D. (2020). THE ISSUE OF INTELLECTUAL INTUITION IN METAPHYSICS. Studia Philosophiae Christianae, 56(S1), 167-187. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.S1.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie