Tom 56 Nr S1 (2020)

Numer Specjalny 1 / Special Issue 1

 

SPIS TREŚCI

History of Philosophy – Logic

 • Magdalena Płotka: PERMISSIVE NATURAL LAW AND ITS SCOPE IN PAUL VLADIMIRI’S PHILOSOPHY
 • Dariusz Kucharski: SAMUEL DUCLOS’ CRITIQUE OF ROBERT BOYLE’S CORPUSCULAR PHILOSOPHY: A CONTROVERSY ABOUT THE CONCEPT OF ‘CHEMISTRY’
 • Stanisław Janeczek: DIDACTICS OF LOGIC IN KEN SCHOOLS AND THE CONCEPTION OF LOGIC IN THE ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE UNIVERSEL RAISONNÉ
 • Michał Piekarski: THE PROBLEM OF LOGICAL FORM: WITTGENSTEIN AND LEIBNIZ
 • Edward Nieznański: PHILOSOPHY AS A SYSTEM OF CONDITIONALS

Epistemology – Philosophy of Language

 • Andrzej Półtawski: SENSES AND „SENSUAL DATA”
 • Jan Krokos: THE THREE DIMENSIONS OF INTENTIONALITY
 • Janina Buczkowska: SOME REMARKS CONCERNING THE REFERENCE OF MENTAL AND LANGUAGE REPRESENTATIONS
 • Marek Maciejczak: LINGUISTIC MEANING AS A PART OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE WORLD
 • Dariusz Piętka: THE ISSUE OF INTELLECTUAL INTUITION IN METAPHYSICS
 • Witold Płotka: PHENOMENOLOGY BETWEEN INTERNALISM AND EXTERNALISM. PROBLEM STATEMENT
 • Robert Piłat: TOUCHINESS AND CRITICISM. ON THE ROLE OF PHILOSOPHICAL CRITICISM IN CULTURE AND EDUCATION

 

----------------------

Przygotowanie tłumaczenia opublikowanych tekstów było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (Nr 676/P-DUN/2019 z 2 kwietnia 2019 roku) finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program dotyczy realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników badań i rozwoju, innowacji i wynalazków, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauka i jej dziedzictwo.

PDF (English)

Opublikowane: 2020-12-31

Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa