Data publikacji : 2020-12-31

MATHEMATICALNESS OR MATHEMATICABILITY OF NATURE?

Dział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The notions of “mathematicalness” and “mathematicability” of nature appear in the context of attempts at explaining the effectiveness of mathematics in the description of the world. Mathematicalness of nature means that structures of the world are mathematical. But is this true? Is nature mathematical? In the paper some reasons for mathematicalness of nature are considered. In the paper some reasons for mathematicalness of nature are considered. In the paper some reasons for mathematicalness of nature are considered. Mathematical analysis is widely used in physics. Its application requires continuity of time and space. There are also different kinds of infinity in the mathematical theories used in physics. This raises the issue: whether the material world is continuous or we “impose” on nature certain properties in order to use convenient mathematical tools. Is mathematics a useful tool, or does it reflect nature? So, is nature mathematical or only mathematicable? The article shows that mathematicalness of nature is only a metaphysical hypothesis.

Słowa kluczowe

nature ; mathematics ; science ; mathematicalness of nature ; mathematicability of nature


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Lemańska, A. (2020). MATHEMATICALNESS OR MATHEMATICABILITY OF NATURE?. Studia Philosophiae Christianae, 56(S2), 63-81. https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.S2.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie