Data publikacji : 2019-03-28

Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.)

Dział: Recenzje i sprawozdania

Abstrakt

Zygmunt Hajduk w swej najnowszej książce nie powiela dotychczasowych ujęć. To, co odróżnia jego książkę od innych pozycji z obszaru filozofii nauki, to obecne w niej dwie przeplatające się ze sobą warstwy: przedmiotowa i metaprzedmiotowa. Przedmiotem głównym, którego dotyczy książka, jest oczywiście nauka ujmowana w szerokim kontekście jako zmieniający się wytwór społeczności naukowców, osadzony w kulturze i cywilizacji i mający ogromny wpływ na otaczającą człowieka rzeczywistość. Ale w monografii obecna jest również warstwa metaprzedmiotowa.

Słowa kluczowe

nauka ; filozofia nauki ; metodologia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Lemańska, A. (2019). Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 103-109. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.31

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną, oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.


Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa
 
 
 
O systemie