Opublikowane: 2019-03-28

Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.)

Anna Lemańska
Studia Philosophiae Christianae
Dział: Recenzje i sprawozdania
https://doi.org/10.21697/2017.53.4.31

Abstrakt

Zygmunt Hajduk w swej najnowszej książce nie powiela dotychczasowych ujęć. To, co odróżnia jego książkę od innych pozycji z obszaru filozofii nauki, to obecne w niej dwie przeplatające się ze sobą warstwy: przedmiotowa i metaprzedmiotowa. Przedmiotem głównym, którego dotyczy książka, jest oczywiście nauka ujmowana w szerokim kontekście jako zmieniający się wytwór społeczności naukowców, osadzony w kulturze i cywilizacji i mający ogromny wpływ na otaczającą człowieka rzeczywistość. Ale w monografii obecna jest również warstwa metaprzedmiotowa.

Słowa kluczowe:

nauka, filozofia nauki, metodologia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Lemańska, A. (2019). Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 103–109. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.31

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.