Forum Pedagogiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Utwory w nim zamieszczane reprezentują wszystkie subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Można zgłaszać teksty do opublikowania w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie opracowane na podstawie reguł APA. Artykuły są poddawany procedurze obustronnie anonimowego recenzowania (double blind review) przez dwóch niezależnych specjalistów z dziedziny.

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus ; CEJSH ; POL-index ; ICI World of Journals ; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:Index Copernicus Value 2016 – 71,08

PATRONAT:

Czasopismo od roku 2016 wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

DOI: 10.21697/fp
ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142

Aktualności

 

Boże Narodzenie 2017

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia. Odpoczynku od codziennego zabiegania. Chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

Życzy 

Zespół Redakcyjny

„Forum Pedagogicznego”

 
Opublikowane: 2017-12-20
 

Zapowiedź numeru 2018/1

 

Pierwszy numer z 2018 roku będzie zawierał teksty referatów, które zostały wygłoszone podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” (Wrocław, 27-28 września 2017). Z tego powodu redakcja przyjmuje materiały wylącznie do numeru drugiego, w terminie do 31 marca 2018 roku.

 
Opublikowane: 2017-06-04
 

Zapowiedź numeru 2017/2

 
Drugi numer „Forum Pedagogicznego” z 2017 roku będzie poświęcony tematowi: Aktywność wychowawcza środowiska rodzinnego w kontekście holistycznie ujmowanego zdrowia dziecka. Materiały przyjmowane są do 31 marca 2017 roku.  
Opublikowane: 2017-01-14 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...