Forum Pedagogiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Utwory w nim zamieszczane reprezentują wszystkie subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Można zgłaszać teksty do opublikowania w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Obowiązują standardy edytorskie opracowane na podstawie reguł APA. Artykuły są poddawany procedurze obustronnie anonimowego recenzowania (double blind review) przez dwóch niezależnych specjalistów z dziedziny.

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus ; CEJSH ; Index Copernicus International Journals Master List ; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

PATRONAT:

Czasopismo od roku 2016 wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

DOI: 10.21697/fp
ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142

Aktualności

 

Zapowiedź numeru 2018/1

 

Pierwszy numer z 2018 roku będzie w całości zawierał teksty referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” (Wrocław, 27-28 września 2017). Jej organizatorem jest Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 
Opublikowane: 2017-06-04
 

Zapowiedź nowego numeru

 
Drugi tegoroczny numer „Forum Pedagogicznego” poświęcony został tematowi: Aktywność wychowawcza środowiska rodzinnego w kontekście holistycznie ujmowanego zdrowia dziecka.  
Opublikowane: 2017-01-14 Więcej...
 

Zaproszenie do lektury

 

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego czasopisma: 

Vol 1, Nr 2 (2016)

 
Opublikowane: 2017-01-04
 
Więcej ogłoszeń...