Nr 6 (2022)

Numer tematyczny: Sztuka sprzeciwu

redaktorzy numeru: dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk i dr Bartłomiej Gutowski


Opublikowane: 2023-05-16

Artykuły

Od Redakcji

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk    Bartłomiej Gutowski   
1-2

  PDF  


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP