Nr 6 (2022)

Numer tematyczny: Sztuka sprzeciwu

redaktorzy numeru: dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk i dr Bartłomiej Gutowski

  PDF

Opublikowane: 2023-06-18

Artykuły

Od Redakcji

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk    Bartłomiej Gutowski   
1-2

  PDF  


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP