Opublikowane: 2024-02-01

What Place Does Scripture Have in Thomas Aquinas’s Reasoning?

Sławomir Zatwardnicki
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2024.94.1.04

Abstrakt

W artykule zaakcentowano współistnienie teologii biblijnej i teologii systematycznej w twórczości Tomasza z Akwinu; w tym celu skorzystano z badań tomizmu biblijnego. Następnie ukazano, w jaki sposób Biblia wiąże się ze spekulacją teologiczną w początkowych kwestiach Sumy teologicznej, w których autor charakteryzuje sacra doctrina. Kolejno przedstawiono modus operandi Akwinaty w dyskusji z adwersarzami nieuznającymi autorytetu Pisma Świętego oraz jego apologię autorytetu sacra Scriptura. Dalej zademonstrowano przykładową polemikę z chrześcijanami prowadzoną w oparciu o teksty natchnione. W zakończeniu zebrano wnioski dotyczące miejsca i funkcji Pisma Świętego w argumentacji Tomasza, które zależą po pierwsze od adresatów dzieł Tomasza, a po drugie od rodzajów wypowiedzi Doktora Anielskiego.

Słowa kluczowe:

Tomasz z Akwinu, uzasadnianie wiary, De rationibus fidei, miejsce Pisma w argumentacji, tomizm biblijny, sacra doctrina

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zatwardnicki, S. (2024). What Place Does Scripture Have in Thomas Aquinas’s Reasoning?. Collectanea Theologica, 94(1), 107–166. https://doi.org/10.21697/ct.2024.94.1.04

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.