Opublikowane: 2021-07-20

An Incarnational Analogy That Is Hard to Escape From: A Polemic with James Prothro

Sławomir Zatwardnicki
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.2.03

Abstrakt

W literaturze teologicznej znaleźć można liczne odwołania do analogii między Wcieleniem Słowa a wyrażeniem słów Bożych w ludzkim języku. W „The Christological Analogy and Theological Interpretation” James Prothro wskazuje, że analogia inkarnacyjna jest przydatna jedynie w podkreślaniu podwójnej proweniencji Pisma (Boskie i ludzkie autorstwo). Nie sprawdza się jednak w sytuacji, gdy z analogii wywodzi się koncepcję natchnienia albo próbuje na jej podstawie wyprowadzić wnioski dotyczące interpretacji ksiąg natchnionych. Według teologa tekst i rzeczywiste Wcielenie są dwoma różnymi przykładami boskiego ujawnienia się ludziom, a między chrystologią i teologią Pisma nie ma bezpośredniego przejścia. Niniejszy artykuł jest polemiką z tezami Prothro, które zostały poddane krytyce. Ucieczka teologa przed analogią inkarnacyjną okazała się nieudana. Ograniczenia analogii nie przekreślają możliwości jej użycia. Należy tylko pamiętać o „niepodobnym podobieństwie” charakteryzującym każdą analogię. W zakończeniu wskazano kierunki dalszych badań.

Słowa kluczowe:

James Prothro, analogia inkarnacyjna, analogia Maryjna, hermeneutyka biblijna, natchnienie biblijne, chrystologia a bibliologia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zatwardnicki, S. (2021). An Incarnational Analogy That Is Hard to Escape From: A Polemic with James Prothro. Collectanea Theologica, 91(2), 37–75. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.2.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.