Opublikowane: 2022-12-23

Katafatyczność i apofatyczność słowa Bożego w świetle misterium Wcielenia

Sławomir Zatwardnicki
Collectanea Theologica
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.4.02

Abstrakt

Współczesnej fascynacji teologią apofatyczną towarzyszy jej niewłaściwe rozumienie. Teologia apofatyczna staje się krytyką objawienia i zostaje sprowadzona do teologii negatywnej ujmującej relację między Stwórcą a stworzeniem dialektycznie. Autor artykułu zaprezentował najpierw krytykę takiego rozumienia teologii apofatycznej, jakiej dokonał Robert Woźniak. Następnie autor rozwinął poglądy polskiego teologa w oparciu o wypowiedzi III Soboru w Konstantynopolu. W drugiej części artykułu, w dialogu ze współczesną myślą teologiczną oraz w odwołaniu do twórczości Pseudo-Dionizego Areopagity, autor dokonał spekulatywnego namysłu nad tytułową kwestią. Pozwoliło to na wyeksponowanie relacji Pisma z wolą Logosu, a także związku słów biblijnych z obecnością Słowa. Przedstawiono także propozycję katafatyczno-apofatycznej interpretacji Pisma Świętego. Ukazano również, w jaki sposób uniżona postać słowa Bożego służy przebóstwieniu człowieka.

Słowa kluczowe:

teologia katafatyczna, teologia apofatyczna, Sobór Chalcedoński, Sobór Konstantynopolitański III, słowo Boże, Pseudo-Dionizy Areopagita

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zatwardnicki, S. (2022). Katafatyczność i apofatyczność słowa Bożego w świetle misterium Wcielenia. Collectanea Theologica, 92(4), 39–92. https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.4.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.