Tom 13 Nr 2 (2023)
Opublikowane: 2023-12-25


ISSN: 2083-6325
eISSN: 2449-7142
10.21697/fp

Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University

Licencja CC

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • DOAJ
 • SCILIT
 • WorldCat
Dyscypliny:
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MEiN 70; 2024
Index Copernicus 97.31; 2022
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Logo DOAJ
Logo EBSCO
Logo ROAD
Logo Scilit

Ogłoszenia

Dofinansowanie MEiN

2023-11-27

Logo MNISW

 

Założeniem projektu jest budowanie naukowej renomy i kształtowanie wizerunku czasopisma w kraju i za granicą, podnoszenie jego jakości i prestiżu. Celem jest m.in. aktualizacja danych na platformach indeksacyjnych, promocja czasopisma, rozwijanie współpracy międzynarodowej, a także dalsze wdrażanie zaawansowanych funkcjonalności OJS.

 

Czytaj więcej

Czasowe wstrzymanie możliwości przesyłania nowych artykułów do Forum Pedagogicznego

2023-08-28

Informujemy, że z uwagi na dużą ilość artykułów zgłoszonych do "Forum Pedagogicznego" redakcja podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości przesyłania nowych tekstów przez platformę.

Redakcja Forum Pedagogicznego

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.