Aktualny numer

„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

ROAD

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
Dyscypliny:
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MEiN 100 ; 2023
Index Copernicus 99.12; 2021

Ogłoszenia

Czasowe wstrzymanie możliwości przesyłania nowych artykułów do Forum Pedagogicznego

2023-08-28

Informujemy, że z uwagi na dużą ilość artykułów zgłoszonych do "Forum Pedagogicznego" redakcja podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości przesyłania nowych tekstów przez platformę.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem artykułu do działu tematycznego 2/2024 prosimy o kontakt z Redaktorem tego działu dr. Kamilem Kurackim (k.kuracki@uksw.edu.pl).

Redakcja Forum Pedagogicznego

Czytaj więcej

"Forum Pedagogiczne" ze 100 pkt. MEiN

2023-07-19

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku czasopismo "Forum Pedagogiczne" uzyskało 100 pkt. (pozycja 30079).
Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do tego sukcesu.

Redakcja "Forum Pedagogicznego"

Czytaj więcej

NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (2/2024)

2023-03-12

Zapraszamy do przesyłania artykułów do działu tematycznego nr 2/2024 "Forum Pedagogicznego"

Psychologiczne, pedagogiczne i językowe aspekty trudności szkolnych

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 grudnia 2023 roku.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej i przesyłanie artykułów za pośrednictwem systemu:

 https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/login

Redaktorzy numeru tematycznego

dr Kamil Kuracki (UKSW)

dr Agnieszka Dłużniewska (APS)

Czytaj więcej

Numer 1/2023 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru wiosennego (1/2023) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Komunikacji ucznia ze spektrum autyzmu.

Jego redaktorem będzie prof. dr hab. Jacek Błeszyński.

W celu przybliżenia problematyki Pan Profesor napisał:

Propozycja publikacji jest adresowana do logopedów, terapeutów, pedagogów (szczególnie specjalnych), nauczycieli, psychologów, jak również studentów (w szczególności doktorantów). Jej celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dokonujące się zmiany w systemie edukacji, otwarcie się szkół masowych na problemy komunikacyjne uczniów wiążą się z koniecznością poszukiwania dróg wsparcia ich rozwoju poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji komunikacyjnych.

Do pozostałych działów przyjmujemy także teksty o innej tematyce.

                                                                                                                                                           Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP