Forum Pedagogiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus ; CEJSH ; POL-index ; ICI World of Journals ; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:Index Copernicus Value 2017 – 79,78

PATRONAT:

Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

DOI: 10.21697/fp
ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142

Aktualności

 

Zapowiedź numeru 2/2019

 

Numer 2/2019 zostanie wydany w języku angielskim i będzie poświecony tematowi: "Uniwersytet w ruinie?". Temat ten nawiązuje do wydanej przed laty książki Billa Readingsa The University in Ruins (1996; wydanie polskie ukazało się w roku 2017). Proponujemy rozważyć aktualny stan kształcenia wyższego nie tylko w Polsce, lecz również w różnych krajach świata, i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy sprawdza się diagnoza postawiona przez B. Readingsa, że mianowicie w dobie globalizacji i merkantylizacji najtrudniej uniwersytetowi uczyć myślenia naukowego i twórczego. W szczególności interesuje nas pedagogiczna perspektywa tego zagadnienia - zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Termin zgłaszania artykułów w języku angielskim - do 28 lutego 2019 roku.

 
Opublikowane: 2018-11-12
 

Zapowiedź numeru 1/2019

 

Numer 1/2019 w całości poświęcony będzie tematowi: "W stulecie odzyskania niepodległości - polska myśl i praktyka edukacyjna w II Rzeczypospolitej". Redakcja przyjmuje tylko teksty zamówione.

 
Opublikowane: 2018-02-04
 
Więcej ogłoszeń...