„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

   Metadata from Crossref logo                Open Access
Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
Częstotliwość publikacji
półrocznik
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MNISW 20 ; 2019
Index Copernicus Value (ICV) 100; 2019

Aktualności

Forum Pedagogiczne w nowym wykazie czasopism naukowym

2021-02-15

Informujemy, że w ogłoszonym 9 lutego 2021 r. Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 30090. Autorzy za opublikowanie artykułu otrzymują 40 punktów.

Czytaj więcej

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do nr 2/2021 Forum Pedagogicznego.

2021-02-15

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Sejmu RP, który ustanowił rok 2021 „Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, numer jesienny Forum Pedagogicznego poświęcimy Jego osobie i nauczaniu.

Artykuły można zamieszczać na „Platformie Forum” lub przesyłać na adres: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl  do końca maja br.

Biorąc pod uwagę charakter Forum interpretujmy myśl naszego Patrona w aspekcie społecznym i pedagogicznym.

Ks. Jan Niewęgłowski i Redakcja

Czytaj więcej

100 punktów na ICI Journals Master List za 2019

2020-10-22

W parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2019 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Czytaj więcej

"Forum Pedagogiczne" indeksowane przez międzynarodową bazę EBSCO

2020-07-23

Redakcja bazy EBSCO doceniła treści publikowane w "Forum Pedagogicznym". Od numeru 2/2019 wszystkie artykuły są ideksowane przez tę bazę. Z pewnością rozserzy to zasięg "Forum Pedagogicznego" i ułatwi do niego dostęp.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP