„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

ROAD

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MEiN 40 ; 2021
Index Copernicus Value (ICV) 100; 2019

Aktualności

NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (1/2024)

2023-01-31

Zapraszamy do przesyłania artykułów do działu tematycznego nr 1/2024 "Forum Pedagogicznego"

Religia, religijność i duchowość jako determinanty zdrowia w pedagogice społecznej

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 lipca 2023 roku.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej i przesyłanie artykułów za pośrednictwem systemu:

 https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/login

Redaktorzy numeru tematycznego

dr Sebastian Skalski-Bednarz (UKSW)

dr hab. Karol Konaszewski, prof. UwB

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW

Czytaj więcej

NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (2/2023)

2023-01-23

Zapraszamy do przesyłania artykułów do działu tematycznego nr 2/2023 "Forum Pedagogicznego"

WYCHOWANIE DO POKOJU. MIĘDZY TRADYCJĄ, PONOWOCZESNOŚCIĄ A NOWYMI WYZWANIAMI

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 maja 2023 roku. Do pozostałych działów przyjmujemy teksty o innej tematyce.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej i przesyłanie artykułów za pośrednictwem systemu: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/login

Redaktorzy numeru tematycznego

prof. dr hab. Jarosław Michalski (UKSW)
dr Monika Wolińska (AP)
dr Martyna Czarnecka (UKSW)

Czytaj więcej

Numer 1/2023 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru wiosennego (1/2023) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Komunikacji ucznia ze spektrum autyzmu.

Jego redaktorem będzie prof. dr hab. Jacek Błeszyński.

W celu przybliżenia problematyki Pan Profesor napisał:

Propozycja publikacji jest adresowana do logopedów, terapeutów, pedagogów (szczególnie specjalnych), nauczycieli, psychologów, jak również studentów (w szczególności doktorantów). Jej celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dokonujące się zmiany w systemie edukacji, otwarcie się szkół masowych na problemy komunikacyjne uczniów wiążą się z koniecznością poszukiwania dróg wsparcia ich rozwoju poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji komunikacyjnych.

Do pozostałych działów przyjmujemy także teksty o innej tematyce.

                                                                                                                                                           Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

Numer 2/2022 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru jesiennego (2/2022) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Pedagogice lasu. Jego redaktorami będą dr Marcin Klimski i dr Michał Paluch.

Zasadniczym celem tego projektu jest poszerzenie interdyscyplinarnych ujęć, teoretycznych i praktycznych implikacji rozwijającej się w Polsce pedagogiki lasu.  

Propozycja adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz praktyków.

Materiały do tego numeru są przyjmowane do 31 marca 2022 roku. Wielkość artykułu maksymalnie 35 tys. znaków.

Do pozostałych działów przyjmujemy teksty o innej tematyce.

                                                                                                                            Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP