„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • AGRO
  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Edukacja
  • Edukacja i badania edukacyjne
  • Pedagogika specjalna
MNISW 20 ; 2019
Index Copernicus 95,26 ; 2018

Aktualności

Publikowanie w roku 2020

2020-01-30

Z powodu dużego zainteresowania redakcja nie przyjmuje już artykułów w języku polskim do opublikowania w roku 2020. Do 31 marca można zgłaszać jeszcze materiały w języku angielskim (artykuły, sprawozdania, recenzje).

Czytaj więcej

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

2019-09-07

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP