„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie otrzymuje też z tego powodu gratyfikacji finansowej. Przysługuje mu natomiast bezpłatny egzemplarz autorski tomu czasopisma, w którym opublikowano jego tekst.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Cardinal Stefan Wyszyński University
Częstotliwość publikacji
półrocznik
ISSN:
2083-6325
eISSN:
2449-7142
DOI:
10.21697/fp

ROAD

PATRONAT
Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

Licencja CC

 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • BazHum
 • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • POL-index
 • Edukacja
 • Edukacja i badania edukacyjne
 • Pedagogika specjalna
MEiN 40 ; 2021
Index Copernicus Value (ICV) 100; 2019

Aktualności

70 pkt. dla "Forum Pedagogicznego"

2021-12-02

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki "Forum Pedagogiczne" uzyskało 70 pkt. (pozycja 30090). Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do tego sukcesu.

Redakcja "Forum Pedagogicznego"

 

Czytaj więcej

100 punktów na ICI Journals Master List 2020

2021-10-30

Miło nam poinformować, że w parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2020 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Indeksowanie w ICI Journals Master List 2020

 

 

Czytaj więcej

Numer 1/2022 Forum Pedagogicznego

2021-03-06

Szanowni Państwo, 

w związku z przypadającym w 2022 roku 100-leciem naukowo-badawczego wymiaru pedagogiki specjalnej, wiążącym się z powstaniem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod kierunkiem Marii Grzegorzewskiej, numer 1/2022 Forum Pedagogicznego poświęcony będzie zagadnieniom edukacji, rehabilitacji, wspierania osób z niepełnosprawnościami, kształceniu pedagogów specjalnych, rozwijaniu pedagogiki specjalnej, w aspekcie naukowym – teoretycznym oraz wdrożeniowo-praktycznym.

Zapraszamy autorów do publikacji. Artykuły można zamieszczać poprzez stronę internetową czasopisma https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/index lub przesyłać na adres redakcji: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl do końca grudnia 2021 r.

ks. Jan Niewęgłowski, Redakcja oraz Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej

Czytaj więcej

Forum Pedagogiczne w nowym wykazie czasopism naukowym

2021-02-15

Informujemy, że w ogłoszonym 9 lutego 2021 r. Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 30090. Autorzy za opublikowanie artykułu otrzymują 40 punktów.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP