Data publikacji : 2016-11-12

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, ZAMIERZENIA

Jadwiga Kuczyńska-KwapiszDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Jadwiga Kuczyńska- Kwapisz, prof. UKSW, przedstawia skrótowy zarys powstania uczelni, po czym charakteryzuje kierunek studiów pedagogika i kierowany przez nią Wydział, który jako odrębna jednostka uniwersytecka powstał w 2008 roku. Prezentacja obejmuje m.in. strukturę organizacyjną (katedry, ilość studentów, specjalizacje), kadrę dydaktyczną, działalność naukową (serie wydawnicze: Educatio i Labor, publikacje pracowników
wydziału, przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych), uzyskane nagrody i wyróżnienia oraz działalność w zakresie współpracy międzynarodowej. Na zakończenie autorka odtwarza, jak doszło do zatrudnienia Profesora Bennera, i dziękuje mu za wkład
wnoszony w kształtowanie życia naukowego Wydziału.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie