WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, ZAMIERZENIA

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Abstrakt


Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Jadwiga Kuczyńska- Kwapisz, prof. UKSW, przedstawia skrótowy zarys powstania uczelni, po czym charakteryzuje kierunek studiów pedagogika i kierowany przez nią Wydział, który jako odrębna jednostka uniwersytecka powstał w 2008 roku. Prezentacja obejmuje m.in. strukturę organizacyjną (katedry, ilość studentów, specjalizacje), kadrę dydaktyczną, działalność naukową (serie wydawnicze: Educatio i Labor, publikacje pracowników
wydziału, przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych), uzyskane nagrody i wyróżnienia oraz działalność w zakresie współpracy międzynarodowej. Na zakończenie autorka odtwarza, jak doszło do zatrudnienia Profesora Bennera, i dziękuje mu za wkład
wnoszony w kształtowanie życia naukowego Wydziału.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Statut UKSW z dnia 29.05.2088 r., dostępny na: http://www.uksw.edu.pl/node/69 (dostęp 1.09.2011).

Ustawa z dnia 3.09.1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, DzU 1999, nr 79, poz. 884.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142