Data publikacji : 2016-11-15

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i edukacja tyflopedagogiczna ich rodzin na przykładzie projektu "Międzynarodowa szkoła matek"

Jadwiga Kuczyńska-KwapiszDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Opisywany projekt ma dwa powiązane z sobą cele: wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych oraz kształcenie tyflopedagogiczne członków ich rodzin. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2008 roku i od tego czasu, każdego roku w lipcu, w nim uczestniczę. W artykule kolejno przedstawiam następujące zagadnienia: opis osób pracujących w projekcie, warunki, w których się on odbywa, uczestników, ramowy program, warsztaty z  rodzicami oraz krótką charakterystykę wybranych rodzin, a także opis zajęć z zakresu orientacji przestrzennej i lokomocji, które z nimi prowadziłam. W krajach uczestniczących w projekcie jest olbrzymia potrzeba społeczna organizowania pomocy edukacyjnej rodzinom z dziećmi niewidomymi. Bez wsparcia profesjonalistów rodzicom trudno jest zadbać o prawidłowy rozwój małego niewidomego dziecka. Dobrą praktyką w opisywanej „Międzynarodowej Szkole Matek” jest angażowanie bardzo zróżnicowanych profesjonalistów pod względem specjalności, narodowości, wieku, doświadczeń, możliwości wzrokowych, światopoglądu i in. Program zajęć realizowanych w projekcie jest elastycznie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej rodziny, zainteresowań i możliwości dziecka.

Słowa kluczowe

dzieci niewidome ; tyflopedagogika ; orientacja przestrzenna i lokomocja ; wczesne wspomaganie rozwoju


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie