Etos współczesnego nauczyciela w opinii nauczycieli i rodziców

Joanna Pękala

Abstrakt


Zagadnienie etosu nauczycielskiego jest nadal bardzo ważną kwestią niemogącą zejść na dalszy plan procesu kształcenia i wychowania. Nawet jeśli pojęcie etosu słyszane jest coraz rzadziej i kojarzy się raczej z dawną literaturą piękną, nie oznacza to, że etos nie istnieje. Sam termin bywa zastępowany innymi określeniami, ale znajduje swoje miejsce w literaturze i praktyce edukacyjnej tak, jak bezdyskusyjna i niezmiennie obecna jest wychowawcza rola szkoły

Słowa kluczowe


etos, etyka zawodu nauczyciela, nauczyciel, profesja nauczycielska, wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapiński J., Panek T. (2009). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czarnowski S. (1958). Kultura. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Klepajczuk B. (1995). Etos pracy w przededniu transformacji systemu społecznego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lalak D., Pilch T. (red.). (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Legowicz L. (1984). Życie dla życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Meibaum B. (1979). Kategoria wzoru osobowego. W: Michalik M. (red.). Wartości a sposób życia. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Ossowska M. (1956). Moralność mieszczańska. Łódź: Zakład im. Ossolińskich.

Siciński A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. W: Siciński A. (red.). Styl życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Scheler M. (2008). Resentyment a moralność. Warszawa: Aletheia.

Znamierowski Cz. (1964). Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142