Data publikacji : 2016-11-19

Środowisko przyrodnicze współczesnym problemem nie tylko nauk pedagogicznych, ale i pedagogiki pracy, włącznie z naukami o pracy

Barbara BaraniakDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Dotychczas mało doceniane, wręcz niedostrzegane przez większość nauk o pracy, w tym przez pedagogikę pracy, środowisko przyrodnicze obecnie przeżywa renesans. Poszukuje się przyjaźniejszych mu metod pracy, powszechniej stosuje niekonwencjonalne systemy grzewcze, nie tylko w działalności gospodarczej, ale i w gospodarstwach domowych. Wreszcie odchodzi się od opakowań i wytworów niebiodegradowalnych na rzecz ulegających biodegradacji w krótkim czasie. Owe założenia kierują się w stronę pracy i życia człowieka oraz wynikają z potrzeby uczynienia ich przyjaznymi środowisku przyrodniczemu. Zadania te wpisują się w działania kilku dyscyplin wiedzy, w tym pedagogicznych i nauk o pracy, rozpatrujących pracę z wielu punktów widzenia i starających się na tej podstawie ukazać oczekiwania wobec przyrody, w tym samej pracy oraz pracującego i żyjącego w środowisku przyrodniczym człowieka.

Słowa kluczowe

środowisko ; środowisko naturalne ; środowisko przyrodnicze ; człowiek ; praca ; pedagogika pracy ; nauki o pracy ; świadomość ; świadomość ekologiczna (prośrodowiskowa) ; kształtowanie świadomości ekologicznej (prośrodowiskowej)


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie