Data publikacji : 2020-07-18

Akceptacja osób z niepełnosprawnością a doświadczenia integracyjne w szkole

Dział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Temat dotyczący akceptacji osób z niepełnosprawnością ma charakter wielowymiarowy i może być analizowany w odniesieniu do różnych czynników. Opracowanie prezentuje wyniki badań poziomu akceptacji osób z niepełnosprawnością w kontekście wcześniejszych kontaktów badanych z takimi osobami w szkole. Oddzielnie analizowano kontakty badanych z osobami z niepełnosprawnością w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (średniej). W badaniu uczestniczyło 313 osób, w tym 156 kobiet (49,84 proc.) i 157 mężczyzn (50,16 proc.). Średnia wieku badanych wynosiła 34,7 lat. W badaniach zastosowano Skalę Akceptacji Osób z Niepełnosprawnością autorstwa Z. Kazanowskiego. Wyniki ujawniły, iż badani deklarowali najwyższy poziom akceptacji w odniesieniu do włączenia osób z niepełnosprawnością do instytucji życia społecznego, gotowość natomiast do uznania ich kompetencji znajdowała się na najniższym poziomie. Wystąpiły także istotne statystycznie różnice (p<0,005) między osobami, które miały w szkole kontakt z niepełnosprawnymi uczniami i tymi, które nie miały takich doświadczeń, szczególnie w zakresie akceptowania wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe

akceptacja ; niepełnosprawność ; doświadczenia integracyjne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie