Data publikacji : 2021-10-27

Podstawy nauczania i wychowania człowieka do odpowiedzialnego działania w środowisku

Marcin KlimskiDział: Colloquia

Abstrakt

Wśród rozmaitych problemów globalnych szereg z nich dotyczy ochrony środowiska. Tak zorientowana problematyka nierzadko domaga się uwzględniania jej w procesie wychowania wspartego nauczaniem. Cyklicznie organizowane konferencje, zrzeszające ekspertów z różnych dziedzin nauki, polityków a nawet aktywistów, wskazują, że problematyka ochrony środowiska jest ciągle żywa, a tym samym powinna na stałe zaistnieć w świadomości przeciętnego człowieka. Środowisko jest obszarem rozmaitej aktywności ludzkiej i wymaga odpowiednich działań ochronnych. W nim występują też ścisłe zależności pomiędzy konkretnymi jego elementami. Dlatego wciąż aktualne staje się pytanie: czy wychowanie, które tak mocno wspierane jest przez edukację kształtuje w człowieku odpowiednie postawy, w oparciu o które można postępować w środowisku społeczno-przyrodniczym? Zbiór rozmaitych wartości wymusza ukazanie i promowanie znaczenia wartości ekologicznych, wśród których znajduje się m.in. wartość odpowiedzialności. Są one podstawą i miarą zmiany stosunku człowieka wobec środowiska społeczno-przyrodniczego, który niestety przyjmuje jednowymiarową postać. Jest nią eksploatacja jego zasobów.

W artykule przedstawiona zostanie zasadność uwzględniania w procesie edukacyjnym propozycji jakie głosi etyka środowiskowa. Wydaje się, że mogą one stanowić podstawę do kształtowania odpowiedzialnych zachowań ludzkich wyrażających się m.in. w dojrzałej świadomości potrzeby ochrony środowiska.

Słowa kluczowe

edukacja, edukacja ekologiczna, etyka środowiskowa, odpowiedzialność


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Klimski, M. (2021). Podstawy nauczania i wychowania człowieka do odpowiedzialnego działania w środowisku. Forum Pedagogiczne, 11(1), 275-283. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.17

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie