Opublikowane: 2020-01-16

Człowiek–kształcenie–przyroda w edukacji leśnej

Ligia Tuszyńska , Marcin Klimski
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.32

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest edukacja leśna, odczytana jako forma kształcenia dotycząca współzależności między człowiekiem a przyrodą. Autorzy stawiają sobie za cel ukazanie alternatywnego charakteru edukacji leśnej wobec nauczania prowadzonego w tradycyjny sposób. Pierwszą część artykułu tworzą rozważania ukazujące relację człowieka i przyrody. To uzasadnia nie tylko potrzebę ochrony środowiska rozumianej jako troska o zasoby naturalne, lecz także edukacji w tym zakresie. W części drugiej przybliżona zostanie edukacja dla zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. W trzeciej części scharakteryzowano edukację leśną na przykładzie działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Warszawie.

Słowa kluczowe:

edukacja leśna; edukacja alternatywna; zrównoważony rozwój; Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Tuszyńska , L. ., & Klimski , M. . (2020). Człowiek–kształcenie–przyroda w edukacji leśnej. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 115–127. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.32

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.