Data publikacji : 2016-09-20

Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) – bonum commune czy communionis

TOMASZ GAŁKOWSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Autor rozważa możliwość akceptacji dobra wspólnego jako elementu wewnętrznego ustawy do ustawy kanonicznej. Przedstawia rozumienie dobra wspólnego w filozofii i naukach społecznych oraz w nauce społecznej Kościoła. Wskazuje na wypowiedzi Pawła VI i Jana Pawła II, którzy mówili o dobru wspólnym we wspólnocie Kościoła. Autor stwierdza, że istnieje możliwość akceptacji dobra wspólnego jako elementu ustawy kanonicznej. Odwołuje się w tym do Tomasza z Akwinu i jego rozumienia dobra wspólnego jako wspólnej przyczyny celowej działania. Istotą dobra wspólnego jest bonum communionis. Tak rozumiane dobro wspólne nie traci swojego miejsca w definicji ustawy kanonicznej, gdyż, jak stwierdził Jan Paweł II posłuszeństwo normom kanonicznym przyczynia się do wzrostu wspólnoty kościelnej.

Słowa kluczowe

lex canonica ; bonum commune (communionis)


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

GAŁKOWSKI, T. (2016). Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) – bonum commune czy communionis. Prawo Kanoniczne, 58(4), 43-65. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.05

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie